Drag to Browse

On-line katalog

®

On-line katalog

OCTOPUS TOOLS

Tools giving You excellent value for Your money

Octopustools.com
Trvanlivost a opotřebení závitovacích destiček

Rychlá tvorba plošky na hřbetě
Problém Příčina php její odstranění
 • Příliš vysoká řezná rychlost.
 • Nedostatek chlazení, příliš mnoho řezů
 • Nesprávná jakost
 • Snižte řeznou rychlost.
 • Zajistěte větší přívod chladící kapaliny.
 • Zvětšete hloubku řezů - snižte počet řezů.
 • Zvolte otěruvzdornější jakost.
Vyštípávání řezné hrany
   
 • Nestabilní upnutí, špatné seřízení.
 • Zkontrolujte pevnost upnutí.
 • Vyberte houževnatější jakost.
Praskliny na řezné hraně
   
 • Nepravidelný přísun chladící kapaliny.
 • Zkontrolujte přívod chladící kapaliny php nastavení jejího vývodu na řeznou hranu.
Nerovnoměrné opotřebení hřbetu
   
 • Nesprávná velikost přísuvu.
 • Špatný úhel náklonu destičky.
 • Použijte modifikovaný přísuv.
  Zmenšete úhel přísuvu na 3-5°.
 • Změnte uhel naklonění destičky podle tabulky volby podložky.
Plastická deformace
   
 • Přísuv je příliš velký.
 • Nedostatek chlazení.
 • Příliš velká řezná rychlost.
 • Nepsrávná jakost.
 • Nepřiměřený úběr materiálu.
 • Snižte hloubku jednotlivých řezů.
  -zvyšte počet řezů.
 • Zvyšte přívod chladící kapaliny.
 • Snižte řeznou rychlost.
 • Zvolte tvrdší jakost.
 • Zkontrolujte úběr materiálu.
Zlomení destičky
   
 • Nestabilita.
 • Neutváří se tříska.
 • Nepřiměřené plastické deformace, nedostatečné chlazení.
 • Nesprávná jakost.
 • Příliš velký úběr materiálu.
 • Zkontrolujte tuhost upnutí.
 • Zvolte tužší utvařeč, změňte pousuv..
 • Nasměrujte kapalinu či případně zvýšte její přívod..
 • Zkontrolujte rozměry polotovaru.
Mělký závit
 • Nástroj není v ose.
 • Destička nezabírá.
 • Přílišné opotřebení destičky.
 • Zvyšte výšku řezné hrany.
 • Zkontrolujte rozměry polotovaru.
 • Vyměňujte destičku dříve.
Špatný profil závitu
 • Špatné seřízení nástroje.
 • Opravte nastavení nástroje.
Neutvářejí se třísky
 • Špatná hloubka php posuv.
 • Zvyšte výšku řezné hrany.
 • Zkontrolujte rozměry polotovaru.
 • Vyměňujte destičku dříve.
Špatný povrch
  Malá řezná rychlost.
  Přísuv po hřbetu.
 • Zvyšte řeznou rychlost.
 • Použijte modifikovaný nebo radiální metodu přísuvu.