Drag to Browse

On-line katalog

®

On-line katalog

OCTOPUS TOOLS

Tools giving You excellent value for Your money

Octopustools.com
Doporučení pro použití vrtáků

Vrtáky prov yměnitelné destičky
Pro vrtání do vydutých povrchů se tyto vrtáky obvykle nedoporučují, protože hrozí vyjetí vrtáku ze středu otvoru. Posuv by se měl snížit o 1/3 oproti doporučeným řezným podmínkám.
Když sklon šikmého povrchu překročí 2°, posuv by se měl snížit o 1/3 oproti doporučeným řezným podmínkám.
U vrtání do nerovného povrchu by se měl rovněž snížit posuv, aby mohli dobře odcházet špony.
Při vrtání přes předvrtaný otvor nesmí být předvrtaný otvor než 1/4 průměru vrtáku. Mohlo by se stát, že by vrták nevrtal v ose.
Vrtání více vrstev je možné.
Pokud vrtáte příčně přes již hotový otvor větší než 1/4 průměru vrtáku, snižte posuv. Snižte posuv při průchodu přes otvor.

Vrtání s adaptérem pro přívod vnitřního chlazení
Při použití adaptéru pro přívod chladící kapaliny je nutno zajistit tento adaptér proti otáčení.
Nečistoty v kapalině mohou vést k zaseknutí rotujícího pouzdra php to může způsobit vážnou nehodu.
Pokud adaptér nebyl dlouho používán, zkontrolujte jej, zda se otáčí..

Vrtání průchozích otvorů.
Při vrtání průchozích otvorů vznikne na konci otvoru disk, který je často vysokou rychlostí vymrštěn od obrobku. Použijte proto vhodný kryt, který zabrání případné nehodě.