Drag to Browse

On-line katalog

®

On-line katalog

OCTOPUS TOOLS

Tools giving You excellent value for Your money

Jakost    OP16

řez destičkou

Jakost    OP32

Je univerzální jakostí pro soustružení. Mnohovrstevý povlak obsahuje oxid hlinitý, jež přináší odolnost proti vysokým teplotám a otěru. Používá se při soustružení ocelí rychlostmi menšími než u OP16. Tato jakost je vhodná pro hrubování při přerušovaných řezech a nízkých řezných rychlostech a při problematickém obrábění korozivzdorných ocelí za nepřiznívých podmínek.
05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 05 10 15 20 25 30 35 40 05 10 15 20 25 30 35 40 05 10 15 20 25 30 05 10 15 20 25 30 05 10 15 20 25 30
P M K N S H