SUPER PŘESNÁ HMX POUZDRA
Charakteristiky HMX  pouzder
1) Házení do 0,003 mm ve vzdálenosti 4xD
od čela pouzdra je garantováno.
2) Velmi pevné upnutí nástroje
Kužel kleštin má úhel 8° a proti klasickýmkleštinám s úhlem 16° zajišťuje větší stykovou plochu a tím vyšší přesnost a o 100% vyšší přenesený kroutící moment.
3) Ideální pro obrábění vysokými otáčkami
HMX pouzdra jsou maximálně symetrická, aby byla eliminována nevyrovnanost odstředivých sil a vibrace vznikající při vysokých otáčkách vřetene. HMX pouzdra mohou být na požádání vyvážena na G2,5 při 30 000 otáčkách.
4) Unikátní konstrukce upínacího systému HMX
bez matice skýtá vynikající vyvážení a souosost upnutí.
5) Obtížně dostupná místa jsou dosažitelná
díky kompaktní konstrukci a úzkým prodlouženým hrdlům pouzder.
6) Možné je chlazení středem nebo přírubou.
7) Je zaručena styková plocha více než 80%
plochy kužele.
9) Pouzdra jsou dostupné v provedeních CAT,
BT, SK a HSK.
Pouze kvalitní a precizní upínače umožní plně využít možnosti Vašeho stroje, zvyšují životnost vřetene a ložisek a prodlužují trvanlivosti nástrojů.